Střípky z historie

místo

Muzeum Rumburk

Zcela nová expozice věnovaná historii Rumburska a významným osobnostem lokality

Nová expozice instalovaná v 1. patře rumburského muzea s názvem Střípky z historie nenásilně vytrhne návštěvníky z reality přetechnizovaného světa a vtáhne je do světa poutavých příběhů.

V rámci tohoto výletu do minulosti prožijí úspěchy i pády s manželi Stradalovými a v jejich vyhlášeném salonu se seznámí se vzácnou pozůstalostí týkající se Ference Listza.

Od hostinských z hradní restaurace na Tolštejně se dozvědí nejednu zajímavost o celém regionu a prohlédnou si archeologické nálezy.

Prostřednictvím obrazů krásnolipského malíře Augusta Frinda, které jsou pojítkem celé nové expozice si vytvoří novou představu o drsném životě v „českém Nizozemí“ a právě Mistrovy kusy jsou zárukou, že se každý do muzea bude rád vracet. Co dílo, to neopakovatelný originál skrývající skutečný příběh. Ne nadarmo je Frind nazýván „Mistr kompozice“. Věrně a do detailu přesně vykresluje před očima pozorovatele celou skutečnost.

Stačí jen pozorně vnímat. Přijďte najít svou cestu do budoucnosti nalézáním souvislostí v minulosti.