Čtení o ptácích s vytvořením vlastního ptačího atlasu

Vzhledem k aktuální virové situaci jsme Vás pozvali na naše facebookové stránky, kde jsme umístili zajímavé fotokvízy a historické fotografie