Poklad ukrytý v rákosí

místo

Muzeum Rumburk

Staňte na břehu největší vodní plochy regionu a objevte podklad ukrytý v rákosí

Velký rybník leží na západním okraji obce Horní Podluží a již 12. dubna 1984 byl vyhlášen Chráněný přírodní výtvor Velký rybník u Rybniště. 1. července 1994 byla zřízena přírodní rezervace.

Současnými předměty ochrany jsou

  • vodní plocha s navazujícími litorálními porosty rákosu
  • vlhké, zrašelinělé a podmáčené louky s výskytem ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů
  • mokřadní olšina
  • keřovité porosty vrb
  • významná migrační cesta tažných druhů ptáků

Velký rybník je součástí evropské soustavy NATURA 2000.

Vstoupíte-li do expozice, můžete se pohodlně usadit do rybářské loďky, zaposlouchat se do ptačích hlasů nebo se začíst do ornitologického zápisníku a snad budete mít pocit, že jste se ocitli u břehů skutečného rybníka.

Pro děti si nezbedná kukačka přichystala několik otázek a úkolů.

 

Školám nabízíme tyto výukové programy:

S kukačkou okolo rybníka - pro MŠ, 1. - 3. třídu ZŠ a speciální školy

Ptačí svět Velkého rybníka - pro 4. - 5. třídu ZŠ

Návštěva mokřadu - pro 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia