Unikáty ze sbírek rumburského muzea

místo

Muzeum Rumburk

Výstava představuje na sto třicet výjimečných a unikátních sbírkových předmětů z depozitářů rumburského muzea, které pocházejí ze 17. až 1. poloviny 19. století.

Expozice byla slavnostně otevřena v sobotu 24. srpna autorkou výstavy Mgr. Václavou Bubnovou, která zároveň na tento den pro příchozí připravila dvě komentované prohlídky.

Ve výstavě jsou k vidění jedinečné, neobvyklé a vzácné předměty ze sbírek rumburského muzea. Návštěvníci si mohou prohlédnout exponáty ze skla, cínu, textilu, orientální umění,  zbraně či různé cechovní a liturgické předměty.

Unikáty jsou předměty, které jsou svým způsobem výjimečné, jedinečné a vzácné. Ze sbírky muzea v Rumburku, jež obsahuje přibližně 30 000 sbírkových předmětů, jsem se pokusila vybrat skutečně ojedinělé exponáty.

Výběr nebyl jednoduchý a dovoluji si říci, že jiný kurátor by možná vybral z bohatého sbírkového fondu trochu jiné předměty. Já jsem se snažila představit návštěvníkům podle svého nejlepšího svědomí to nejzajímavější, co je ve sbírkách muzea v Rumburku uloženo.

Jednotlivé vitríny jsou věnované různým sbírkovým okruhům a podle mne je možné v průběhu trvání expozice obsah vitrín obměňovat. Zájemci si mohou v současné expozici prohlédnout evropskou a orientální keramiku, porcelán a upomínkové předměty, historické sklo, pocházející především ze severočeské produkce, chladné zbraně, textil a oděvní výrobky se vztahem k Šluknovskému výběžku, ušlechtilý cín, devocionálie a nábytek. K mimořádným zajímavostem patří soubor orientálního umění z 18. – 20. století. Velkou vzácností je zásobnice (na rýži) cubo s víkem.

Celkem je na výstavě prezentováno na 130 exponátů,

Jedním ze zajímavých exponátů je meč jatagan. Každý jatagan měl na čepeli rok výroby. Nejstarší jsou datovány do let 1761-62, mezi lety 1786 až po rok 1825 dosahuje výroba jataganů vrcholu. Rozšíření jataganů v období konce 18. až začátku 19. století se spojuje s nekonečnými janičářskými vzpourami a povstáními. Janičáři potřebovali mnohem účinnější zbraň než kinžál a pistoli, které měli právo nosit v době míru. Pušku a meč museli janičáři odevzdat do bojového skladu. Jatagan byl osobní zbraní janičáře. Tuto skutečnost potvrzují nápisy na čepeli, kde se vedle jména mistra uvádí také jméno majitele, vždy vyhotovené stejnou technikou jako ostatní nápisy a zdobení jataganu. To dokazuje, že zbraň byla zhotovená na objednávku a nepatřila tedy k hromadně vyrobeným bojovým zbraním.

Dalším zajímavým předmětem je pozdně rokokový kabinet vyrobený kolem roku 1790. Tento zajímavý kus nábytku prošel náročným restaurováním a v této expozici bude poprvé představen veřejnosti.