Granitová krajina šluknovská

místo

Muzeum Rumburk

Vraťte se v čase o 600 milionů roků zpět a v jeho proudu projděte geologickou minulost Šluknovského výběžku.
Expozice je z důvodů stavebních uzavřena. Otevřena bude na jaře roku 2023.

Vydáte-li se na výlet šluknovskou krajinou, pod vašimi nohami se budou ukrývat granity nebo granodiority, proto je názvem této malé expozice Granitová krajina šluknovská.

Granitoidy jsou horniny, které před 600 miliony roky začaly vytvářet velké hlubinné těleso zvané lužický pluton. Dlouhodobou erozí byl pluton obnažen a tektonickými pohyby v třetihorách vyzdvižen nad druhohorní pískovce. K tomuto pohybu došlo na tzv. lužickém zlomu, tektonické poruše založené již v prvohorách. Horniny na ní se do pohybu daly díky kolizi africké a euroasijské tektonické desky.
Vystoupáte-li na nejvyšší kopec Šluknovské pahorkatiny, na Hrazený(610 m n. m.), můžete se dotknout třetihorní výlevné horniny podobné čediči, nazvané tefrit. Tefritem je tvořena i 6 km vzdálená Vlčí hora (581 m n. m.).
Ve Šluknovském výběžku se v jako jediném místě Čechách (další je až na jižní Moravě) můžete setkat s druhohorními jurskými vápenci, které se k povrchu dostaly také na lužické poruše.
Šluknovsko bylo jedno ze tří míst v republice, kam ve čtvrtohorách dosáhnul pevninský ledovec, který zde po svém ústupu zanechal horniny až z dalekého severu (Švédska, Norska).

V expozici uvidíte dva modely. Oba znázorňují pohyb horninových ker na lužické poruše.
Jeden model vysvětluje přesmyk, typ zlomu, a pohyb hornin, k jakému došlo ve Šluknovském výběžku, kdy se starší horniny nasunuly na mladší. Druhý model je sestaven z autentických hornin a ukazuje postupné nasunutí hornin lužického plutonu na křídové pískovce a erozní zarovnání do dnešní podoby.