Cín

místo

Muzeum Rumburk

Přes 100 výstavních exponátů denní potřeby od počátku 18. století.

Ve sbírce rumburského muzea se nachází více než 300 cínových předmětů. Návštěvník výstavy si může prohlédnout přes 100 nejzajímavějších výrobků pro denní potřebu, jako jsou talíře, mísy, holby, džbány, konvice a svícny.

Převážná část sbírky pochází z 18. a 19. století z různých koutů území současné České republiky (Slavkov, Karlovy Vary, Jihlava, Hradec Králové) a Německa.
Mezi nejstarší exponáty patří čajová konvice z roku 1737.

Za povšimnutí stojí čtverhranná šroubovací láhev s reliéfy králů Východofrancké říše z poloviny 18. století.