Ocenění muzea jako certifikovaného zážitku

Muzeum se stalo držitelem ocenění Asociace regionálních značek jako certifikovaného zážitku z regionu Českosaského Švýcarska, konkrétně na výstavy a akce spojené s BETLÉMAŘSTVÍM NA ŠLUKNOVSKU.
Pravidelně každý rok se koná začátkem Adventu Vánoční výstava betlémů - historické jesličky z muzejních sbírek a betlémy zapůjčené regionálními autory. Výstava se vždy zahajuje setkáním s místními řezbáři a ukázkami jejich tvorby: http://www.muzeumrumburk.cz/vystavy/betlemy
Vystavujeme například torzo Kiesslichova pohyblivého betlému z Radniční ulice v Rumburku (renovuje Jakub Hloušek), figury Josefa Maye, skříňkový hornický betlém z pol. 17. století z Chebska, betlém současného řezbáře Ladislava Süsse z Varnsdorfu, papírové betlémy Vojtěcha Kubašty (1914 – 1992), Josefa Führicha (1800 -1871).
Během roku můžete u nás zhlédnout tyto betlémy:
Betlém rodiny Weickertových – největší betlém v muzeu Rumburk, původní, stálá expozice v 1. patře muzea, z období třicátých let 20. století, autor postaviček pan Franz Xaver Schütz (1907 – 2000), zvířat Franz Herbrich (1894 -1949) z Království, malované pozadí Eduard Kindermann (1867 -1949).
Velký skříňový betlém – zapůjčený z varnsdorfského muzea, tvůrce Dominik Rudolf (1863 -1899) ze Studánky, 19. století
Betlém starokřečanského řezbáře Floriana Liebsche (1865 – 1938)
Obraz krásnolipského malíře Augusta Frinda (1852 – 1924) „Večer Tříkrálový“, na kterém je znázorněn řezbář Florian Liebsch s rodinou při přestavování betlému na svátek Tří králů
Figurky a zvířata vyřezané v Českém Nizozemí (dříve se tak nazýval Šluknovský výběžek)
Skříňkové betlémy ze sbírek muzea

https://www.regionalni-znacky.cz/ceskosaske-svycarsko/cs/zazitky/detail…
https://www.ceskesvycarsko.cz/cs/zazitky/regionalni-produkty/betlemarst…